NEWSROOM

Kategoria: Relacja

Fundusze na rozwój: ponad 23 mln pozyskanych dotacji.

W ramach naszej działności pozyskaliśmy dotąd dla naszych klientów i współpracujących z nami podmiotów dotacje o łącznej wartości ponad 23 mln złotych. Zgodnie z tym co deklarujemy w naszej ofercie...

więcej

Kategoria: Relacja

Poukładany biznes

W czerwcu jeden z zespołów firmy RELEVANTIS zakończył proces audytu i optymalizacji procesów biznesowych w dwóch zakładach produkcyjnych należących do firmy, będącej częścią międzynarodowej grupy.  Zarząd zlecił przeprowadzenie audytu i optymalizacji...

więcej

Kategoria: Relacja

Print i on - line. Jak łączyć te dwa kanały medialne?

W minionym półroczu przeprowadziliśmy między innymi warsztaty strategii marki dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw branżowych. Celem warsztatów było uwspólnienie w zespole wydawnictwa, myślenia strategicznego nad integracją wizerunku marki w trzech...

więcej

Kategoria: Relacja

Przedstawiciele RELEVANTIS w zwycięskich zespołach „Gry o sukces”

Przedstawiciele firmy RELEVANTIS i Fundacji ALTUM brali udział w ciekawej i inspirującej konferencji „Gra o biznes / gra o sukces”, która odbywała się 16 lutego, na terenie YOU NICK Technology...

więcej

Rozwiązania

doradztwoW naszej pracy z klientami podejmujemy różnorodne zagadnienia, służące rozwojowi ich organizacji.

Są wśród nich między innymi:

  • Analiza i optymalizacja newralgicznych obszarów w organizacji (analizujemy: procesy, struktury, zespoły, komunikację, systemy IT - i modelujemy ich optymalizację).
  • Kreowanie i rozwój marek i produktów, w tym kreowanie kampanii marketingowych, PR i CSR oraz rozwój kompetencji marketingowych.
  • Mentoring w działaniach HR, w tym także w procesach rekrutacyjnych i outplacement.
  • Doradztwo w budowaniu i rozwoju działów odpowiedzialnych za politykę personalną i rozwój kompetencji liderskich i pracowniczych.
  • Wsparcie rozwoju zespołów zarzadzania jakością i przeprowadzanie procesów certyfikacji w zakresie normy ISO 9001:2015. Optymalizacja wykorzystania systemów zarzadzania jakością oraz systemów lean manufacturing.
  • Rozwój zespołów projektowych i działów R&D.
  • Badania rynkowe, społeczne i prognozowanie trendów.
  • Optymalizacja wykorzystania danych z systemów CRM i ERP (Data Mining Consulting).
  • Wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój organizacji.

NEWSROOM

Kategoria: Relacja

Fundusze na rozwój: ponad 23 mln pozyskanych dotacji.

W ramach naszej działności pozyskaliśmy dotąd dla naszych klientów i współpracujących z nami podmiotów dotacje o łącznej wartości ponad 23 mln złotych. Zgodnie z tym co deklarujemy w naszej ofercie...

więcej

Kategoria: Relacja

Poukładany biznes

W czerwcu jeden z zespołów firmy RELEVANTIS zakończył proces audytu i optymalizacji procesów biznesowych w dwóch zakładach produkcyjnych należących do firmy, będącej częścią międzynarodowej grupy.  Zarząd zlecił przeprowadzenie audytu i optymalizacji...

więcej

Kategoria: Relacja

Print i on - line. Jak łączyć te dwa kanały medialne?

W minionym półroczu przeprowadziliśmy między innymi warsztaty strategii marki dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw branżowych. Celem warsztatów było uwspólnienie w zespole wydawnictwa, myślenia strategicznego nad integracją wizerunku marki w trzech...

więcej

Kategoria: Relacja

Przedstawiciele RELEVANTIS w zwycięskich zespołach „Gry o sukces”

Przedstawiciele firmy RELEVANTIS i Fundacji ALTUM brali udział w ciekawej i inspirującej konferencji „Gra o biznes / gra o sukces”, która odbywała się 16 lutego, na terenie YOU NICK Technology...

więcej