NEWSROOM

Kategoria: Relacja

Fundusze na rozwój: ponad 23 mln pozyskanych dotacji.

W ramach naszej działności pozyskaliśmy dotąd dla naszych klientów i współpracujących z nami podmiotów dotacje o łącznej wartości ponad 23 mln złotych. Zgodnie z tym co deklarujemy w naszej ofercie...

więcej

Kategoria: Relacja

Poukładany biznes

W czerwcu jeden z zespołów firmy RELEVANTIS zakończył proces audytu i optymalizacji procesów biznesowych w dwóch zakładach produkcyjnych należących do firmy, będącej częścią międzynarodowej grupy.  Zarząd zlecił przeprowadzenie audytu i optymalizacji...

więcej

Kategoria: Relacja

Print i on - line. Jak łączyć te dwa kanały medialne?

W minionym półroczu przeprowadziliśmy między innymi warsztaty strategii marki dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw branżowych. Celem warsztatów było uwspólnienie w zespole wydawnictwa, myślenia strategicznego nad integracją wizerunku marki w trzech...

więcej

Kategoria: Relacja

Przedstawiciele RELEVANTIS w zwycięskich zespołach „Gry o sukces”

Przedstawiciele firmy RELEVANTIS i Fundacji ALTUM brali udział w ciekawej i inspirującej konferencji „Gra o biznes / gra o sukces”, która odbywała się 16 lutego, na terenie YOU NICK Technology...

więcej

O NAS

Pomagamy dużym i małym firmom, instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym rozwijać ich potencjał. Wspólnie z klientami, poszukujemy właściwych odpowiedzi na ważne pytania: jak tworzyć, realizować i finansować strategie rozwoju i zmiany w warunkach niepewności, charakteryzującej współczesne rynki? Inspirujemy do innowacyjności zespoły: pomagamy rozwijać kompetencje, promować myślenie projektowe i twórcze rozwiazywanie problemów. Podpowiadamy jak budować odpowiedzialność, motywację i zaangażowanie. Wspieramy kreowanie marek organizacyjnych i produktowych. Pomagamy badać, obserwować i wykorzystywać trendy w marketingu i PR. Wypracowujemy sposoby docierania do nowych grup odbiorców. Staramy się przekonywać, że w wyłaniającym się świecie inteligentnych maszyn, wciąż należy stawiać na myślących ludzi, umiejących budować relacje, na zwinne organizacje i na zarządzanie ludźmi opierające się na wartościach.
workshop.jpg 

Metodologia

W pracy z klientami wykorzystujemy wiele metod profesjonalnych, ale też odnosimy się do doświadczeń klientów. Pracujemy metodami warsztatowymi, w firmie klienta, starając się o bezpośrednie wdrożenie wypracowanych rozwiązań. Autorskie podejście do działań doradczych i kreatywnych dla naszych klientów opieramy o nasze kompetencje i doświadczenie   konsultingowe, a także z zakresu design thinking, sztuki i przemysłów kreatywnych.

Zespół

Pracujemy zespołowo. Wszystko co robimy dla klientów podlega ewaluacji i przepracowaniu w naszym zespole. To ważne dla wypracowywanych we współpracy z klientami rezultatów, bo pozwala na skorzystanie z unikalnego połączenia wielu różnych perspektyw profesjonalnych i doświadczeń naszego zespołu (zarządzanie, ekonomia, psychologia, socjologia, statystyka, kulturoznawstwo, scenopisarstwo, reżyseria filmowa i teatralna, grafika projektowa, inżynieria i inne). 
 zespol.jpg
 doswiadczenie.jpg

Doświadczenie

Eksperci, trenerzy i moderatorzy naszego zespołu realizowali sesje doradcze i warsztaty szkoleniowe dla wielu firm i instytucji z terenu całej Polski. Logotypy niektórych spośród nich prezentujemy obok tekstu. W wielu spośród tych firm nasi eksperci realizowali wielomiesięczne cykle doradcze i szkoleniowe, dla menedżerów wszystkich szczebli i pracowników różnych działów. 

NEWSROOM

Kategoria: Relacja

Fundusze na rozwój: ponad 23 mln pozyskanych dotacji.

W ramach naszej działności pozyskaliśmy dotąd dla naszych klientów i współpracujących z nami podmiotów dotacje o łącznej wartości ponad 23 mln złotych. Zgodnie z tym co deklarujemy w naszej ofercie...

więcej

Kategoria: Relacja

Poukładany biznes

W czerwcu jeden z zespołów firmy RELEVANTIS zakończył proces audytu i optymalizacji procesów biznesowych w dwóch zakładach produkcyjnych należących do firmy, będącej częścią międzynarodowej grupy.  Zarząd zlecił przeprowadzenie audytu i optymalizacji...

więcej

Kategoria: Relacja

Print i on - line. Jak łączyć te dwa kanały medialne?

W minionym półroczu przeprowadziliśmy między innymi warsztaty strategii marki dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw branżowych. Celem warsztatów było uwspólnienie w zespole wydawnictwa, myślenia strategicznego nad integracją wizerunku marki w trzech...

więcej

Kategoria: Relacja

Przedstawiciele RELEVANTIS w zwycięskich zespołach „Gry o sukces”

Przedstawiciele firmy RELEVANTIS i Fundacji ALTUM brali udział w ciekawej i inspirującej konferencji „Gra o biznes / gra o sukces”, która odbywała się 16 lutego, na terenie YOU NICK Technology...

więcej