NEWSROOM

Kategoria: Relacja

Fundusze na rozwój: ponad 23 mln pozyskanych dotacji.

W ramach naszej działności pozyskaliśmy dotąd dla naszych klientów i współpracujących z nami podmiotów dotacje o łącznej wartości ponad 23 mln złotych. Zgodnie z tym co deklarujemy w naszej ofercie...

więcej

Kategoria: Relacja

Poukładany biznes

W czerwcu jeden z zespołów firmy RELEVANTIS zakończył proces audytu i optymalizacji procesów biznesowych w dwóch zakładach produkcyjnych należących do firmy, będącej częścią międzynarodowej grupy.  Zarząd zlecił przeprowadzenie audytu i optymalizacji...

więcej

Kategoria: Relacja

Print i on - line. Jak łączyć te dwa kanały medialne?

W minionym półroczu przeprowadziliśmy między innymi warsztaty strategii marki dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw branżowych. Celem warsztatów było uwspólnienie w zespole wydawnictwa, myślenia strategicznego nad integracją wizerunku marki w trzech...

więcej

Kategoria: Relacja

Przedstawiciele RELEVANTIS w zwycięskich zespołach „Gry o sukces”

Przedstawiciele firmy RELEVANTIS i Fundacji ALTUM brali udział w ciekawej i inspirującej konferencji „Gra o biznes / gra o sukces”, która odbywała się 16 lutego, na terenie YOU NICK Technology...

więcej

W ramach naszej działności pozyskaliśmy dotąd dla naszych klientów i współpracujących z nami podmiotów dotacje o łącznej wartości ponad 23 mln złotych. Zgodnie z tym co deklarujemy w naszej ofercie, jeśli wspieramy naszych klientów w rozwoju w sposób kompleksowy, to nie może w tej ofercie zabraknąć także wsparcia w pozyskiwaniu środków zewnętrzych, dotacyjnych na finansowanie projektów rozwoju.

Dlatego też mamy w naszej firmie profesjonalne zespoły specjalizujące się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji w różnych obszarach: począwszy od rozwoju technologicznego, innowacyjności i infrastuktury (m. in. programy POIR, POWER, RPO i inne), po rozwój kadr, kompetencji i wreszcie projekty społeczne i kulturalne. Naszym klientom i partnerom skutecznie pomagamy aplikować o środki publiczne, krajowe i europejskie oraz finansowanie z tzw. funduszy norweskich, a także dotacje publiczne i prywatne (krajowe i zagraniczne).

Nasze usługi nie sprowadzają sie wyłącznie do pisania wniosków o dotacje, ale staramy się także wspierać klientów i partnetrów naszą wiedzą i doświadczeniem w realizacji projektów dotacyjnych, ich przygotowaniu, kreowaniu zespołów do ich realizacji, a także w prowadzeniu i rozliczaniu projektów.

W czerwcu jeden z zespołów firmy RELEVANTIS zakończył proces audytu i optymalizacji procesów biznesowych w dwóch zakładach produkcyjnych należących do firmy, będącej częścią międzynarodowej grupy. 

Zarząd zlecił przeprowadzenie audytu i optymalizacji, apelując do menedzerów i rpacowników o aktywną współpracę z audytorami. Zarząd zaznaczył, że traktuje ten projekt jako kolejny, ważny etap rozwoju kultury organizacyjnej i efektywności, jaki został zapoczątkowany wcześniejszymi zmianami: inwestycjami w nowoczesne technologie produkcji oraz reorganizacją strukturalną i personalną zarządzania.

W ramach projektu przeprowadzono najpierw mapowanie procesów. Przeanalizowano obecny przebieg wszystkich procesów biznesowychh, od procesów zarządczych począwszy, poprzez procesy produkcyjne, a na procesach obsługowych skończywszy. Analizie poddano także powiązania czynności oraz przepływy: komunikacji i dokumentów.

Mapowanie procesów, czyli audyt stał się podstawą do opracowania rekomendacji optymalizacji procesów w firmie, w tym: wyznaczenia obszarów z potencjałem do usprawnienia i wzrostu efektywności, z propozycją konkretnych rozwiazań do wdrożenia.

Przeprowadzenie audytu z zaangażowaniem kluczowych menedżerów i prcowników samo w sobie inicjowało już rozpoczęcie optymalizacji.

W minionym półroczu przeprowadziliśmy między innymi warsztaty strategii marki dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw branżowych. Celem warsztatów było uwspólnienie w zespole wydawnictwa, myślenia strategicznego nad integracją wizerunku marki w trzech kanałach komunikacji z odbiorcami: print + on-line + event. 

Jednymi z najważniejszych zagadnień, nad którymi pracowano podczas warsztatów było zbudowanie poczucia tożsamości marki oraz rozpoznanie tożsamości odbiorców. Stąd też wypływał jeden z wniosków z pracy warsztatowej, że planowanie strategii marketingowych wymaga umiejętności szerokiego spojrzenia, nie tylko skupiania się na wybranych wątkach, ale holistycznego podejścia do marki i konsumenta. Menedżerowie wydawnictwa wzmocnili przekonanie, że ich zadaniem jest dostarczanie odbiorcom spójnego przekazu marki w naturalnym środowisku (ekosystemie) odbiorców. Przeplatanie się świata on i off-line daje nowe możliwości integracji działań i tworzenia jeszcze efektywniejszych strategii działań w tym wspólnym z odbiocami ekosystemie.

gra-o-sukces.jpg

Przedstawiciele firmy RELEVANTIS i Fundacji ALTUM brali udział w ciekawej i inspirującej konferencji „Gra o biznes / gra o sukces”, która odbywała się 16 lutego, na terenie YOU NICK Technology Park, w Suchym Lesie k/Poznania. Na konferencji spotkali się przedsiębiorcy, urzędnicy, pracownicy instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, aby w sposób nieszablonowy podzielić się doświadczeniami we wspieraniu kreatywności w biznesie.

Organizatorami wydarzenia były: Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Concordia Design, YouNick, SpeedUp Group, Mindsailors Design Studio, FILMPOINT | videomarketing, Business in Brief.

Celem konferencji, której pełny tytuł brzmiał: „Gra o biznes / gra o sukces. Jak dołączyć do Kreatywnych w Biznesie” było między innymi: zintegrowanie środowiska wspierającego przedsiębiorczość, rozmowa na temat inicjowania i wspierania pomysłodawców z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych oraz dyskusja nad potencjałem i działaniami, które można podjąć dla regionu i jego przedsiębiorców.

W ramach wydarzenia zaprezentowano między innymi: krótkie prezentacje Grzegorza Kiszluka (Magazyn BRIEF) oraz Daniela Michalskiego (EU Wearables/GOCLEVER) a także panel ekspercki z udziałem m.in. Elizy Kruczkowskiej (Polski Fundusz Rozwoju oraz Rada Programowa Brief) i Adama Tychmanowicza (Yanosik).

Nie była to jednak typowa konferencja, zawierała bowiem pewien bardzo istotny i angażujący wszystkich element: uczestnicy wzięli udział w grze, która pomagała pobudzić kreatywne myślenie, wyobraźnię i umiejętność poszukiwania nieszablonowych, innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiciele firmy RELEVANTIS znaleźli się w zespołach, które zajęły pierwsze i drugie, premiowane nagrodami miejsca.

NEWSROOM

Kategoria: Relacja

Fundusze na rozwój: ponad 23 mln pozyskanych dotacji.

W ramach naszej działności pozyskaliśmy dotąd dla naszych klientów i współpracujących z nami podmiotów dotacje o łącznej wartości ponad 23 mln złotych. Zgodnie z tym co deklarujemy w naszej ofercie...

więcej

Kategoria: Relacja

Poukładany biznes

W czerwcu jeden z zespołów firmy RELEVANTIS zakończył proces audytu i optymalizacji procesów biznesowych w dwóch zakładach produkcyjnych należących do firmy, będącej częścią międzynarodowej grupy.  Zarząd zlecił przeprowadzenie audytu i optymalizacji...

więcej

Kategoria: Relacja

Print i on - line. Jak łączyć te dwa kanały medialne?

W minionym półroczu przeprowadziliśmy między innymi warsztaty strategii marki dla jednego z ogólnopolskich wydawnictw branżowych. Celem warsztatów było uwspólnienie w zespole wydawnictwa, myślenia strategicznego nad integracją wizerunku marki w trzech...

więcej

Kategoria: Relacja

Przedstawiciele RELEVANTIS w zwycięskich zespołach „Gry o sukces”

Przedstawiciele firmy RELEVANTIS i Fundacji ALTUM brali udział w ciekawej i inspirującej konferencji „Gra o biznes / gra o sukces”, która odbywała się 16 lutego, na terenie YOU NICK Technology...

więcej